Zakospeed 2
Free Flying

Zakospeed 2

Free Flying

Zakospeed 2

Speedflying i speedriding pozwalają połączyć jazdę na nartach lub snowboardzie z elemantami lotu na paralotni. ZakoSpeed 2 pozwoli Ci uprawiać obie te dyscypliny, a także będziesz mógł ćwiczyć opanowanie skrzydła na ziemi, używając go jako skrzydło treningowe (wstęp do paralotniarstwa).

Zakospeed 2

ZakoSpeed 2 jest odpowiedzią firmy Dudek Paragliders na zapotrzebowanie nowych dyscyplin sportu: speedridingu i speedflyingu, oraz do naziemnych treningów stawiania paralotni (ground handling).

Nie jest to paralotnia w klasycznym znaczeniu tego słowa i w związku z tym ZakoSpeed 2 nie powinien być wykorzystywany do latania, ani też do wykonywania akrobacji w powietrzu.

Speedriding to zjazdy na nartach (lub snowboardzie) z wykorzystaniem skrzydła o zredukowanych osiągach, które jest w stanie od czasu do czasu unieść narciarza na krótko w górę, pozwalając mu wykonać „księżycowe skoki”. Gdy narciarz przypnie się do skrzydła o lepszych osiągach, będzie odrywał się od ziemi na sporo dłużej. W efekcie podczas „zjazdu” ma spore szanse spędzić więcej czasu w powietrzu niż na śniegu – to już jest speedflying.

ZakoSpeed 2 jest skrzydłem uniwersalnym, plasującym się na granicy obu tych dyscyplin, jednak ze względu na dobrą doskonałość, częściej znajdzie zastosowanie w speedflyingu.

Zobacz film

Rozmiary

  • ZakoSpeed 2 – 12
  • ZakoSpeed 2 – 14
  • ZakoSpeed 2 – 16

Konstrukcja i charakterystyka tych modeli jest podobna jak w standardowych skrzydłach do latania. W konstrukcji wewnętrznej zastosowane zostały v-wsparcia, zapewniające podtrzymanie niepodpartych żeber i utrzymanie gładkiej górnej powierzchni, przy niezakłóconej propagacji ciśnienia wewnętrznego (dobre osiągi przy dużym bezpieczeństwie).

Ogólna charakterystyka ZakoSpeeda 2

Duże wloty powietrza ułatwiają napełnianie i stawianie skrzydła. Nie ma tendencji do wyprzedzania pilota podczas nauki startu przy silnym wietrze.

Linki są stosunkowo krótkie, podczepione do co drugiego żebra.

Dzięki niewielkiej powierzchni ZakoSpeed 2 zachowuje dużą stabilność przy silnych podmuchach wiatru, co pozwala używać go do samodzielnej nauki stawiania skrzydła w warunkach, w jakich użycie tradycyjnej paralotni nie byłoby możliwe, lub mogłoby być niebezpieczne.

Rzędy A i B oraz C i D pogrupowane są do dwóch rzędów głównych linek nośnych, co umożliwia użycie prostych w obsłudze, podwójnych taśm nośnych i uniemożliwia załamywanie krawędzi natarcia przy starcie.

Zobacz film

UWAGA: Speedriding i speedflying to trudne technicznie i potencjalnie niebiezpieczne dyscypliny. Wymagają dobrego opanowania jazdy na nartach i co najmniej podstawowych umiejętności w posługiwaniu się paralotnią. Należy bezwzględnie zachowywać wszelkie procedury bezpieczeństwa stosowane zarówno w narciarstwie jak i paralotniarstwie. Nie wolno uprawiać tych dyscyplin na stokach narciarskich, gdyż mogą stanowić zagrożenie dla innych. Postaraj się dotrzeć do instruktorów, pod okiem których nauka będzie bezpieczna i efektywna.

Wersje kolorystyczne

Zobacz
Zobacz
Zobacz

Parametry

Dane techniczne

Zakospeed 2 – Rozmiary 12 14 16
Liczba cel 32 32 32
Powierzchnia w rozłożeniu [m2] 12,00 14,00 16,00
Powierzchnia w rzucie [m2] 10,44 12,18 13,92
Rozpiętość w rozłożeniu [m] 7,59 8,20 8,76
Rozpiętość w rzucie [m] 6,14 6,63 7,09
Wydłużenie w rozłożeniu 4,80
Wydłużenie w rzucie 3,61
Waga skrzydła [kg] 2.76 3.10 3.38
Load test [6G] 110 kg
Tkanina Porcher: Universal 38 g/m2 & Everlast 42 g/m2
Dominico tex 41 g/m2
Porcher Hard 40 g/m2
SR Scrim, SR Laminate 180 g/m2