Dofinansowanie z programu regionalnego NSS

Firma Dudek Paragliders Sp.j. informuje, iż zrealizowała Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w ramach poddziałania 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw

Tytuł projektu:

„Rozwój firmy Dudek i dywersyfikacja prowadzonej działalności poprzez usprawnienie produkcji na etapie rozkroju tkanin i zakup nowych maszyn produkcyjnych”

Nakłady całkowite: 1 807 372,05 zł
Kwota przyznanej dotacji: 740 726,24 zł

W ramach projektu zakupiony został laserowy ploter tnący firmy Aeronaut, komputery do projektowania rozkroju, maszyny szwalnicze, oraz przeprowadzono remont pomieszczeń hali produkcyjnej: