Profil samostateczny

W uproszczeniu: samostateczny profil to jest taki profil, który przy wymuszeniu mniejszego kąta natarcia samoistnie dąży do jego zwiększenia – zachowuje neutralną pozycję względem swojego obciążenia. Obrazowo: jest to profil, w którym ogonek zadarty jest do góry ;-).