Zarządzanie Jakością ISO/AQAP/WSK

W firmie POWAIR wdrożone zostały następujące systemy zarządzania jakością:

  • PN-EN ISO 9001:2015 – Systemy zarządzania jakością.
  • AQAP 2110:2016 – Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w produkcji
  • WSK – Wewnętrzny System Kontroli

@lojakpl