Bezpieczeństwo
14 sierpnia 2008

Manta i Sharka – holpatent

Ponieważ zdarzały się przypadki przeciągnięcia Manty na holu chcielibyśmy uzupełnić informację dotyczącą holowania, która brzmiała: „skrzydło nie wymaga stosowania holpatentu w przypadku dobrego stanu technicznego i nie popełnienia błędu przez pilota i obsługę wyciągarki”…

o następujące zalecenie: Jeżeli pilot znajduje się poniżej połowy zakresu wagowego, a skrzydło nie miało w ostatnim okresie kontrolowanej długości linek, to zastosowanie holpatentu zwiększy margines bezpieczeństwa w czasie holu i zmniejszy prawdopodobieństwo przeciągnięcia.

Zalecenie dotyczy skrzydeł Manta i Shark