Bezpieczeństwo
24 maja 2016

Trymerami operuj symetrycznie!

Trymery są podstawowym przyrządem sterowniczym. Pomimo iż zasady użytkowania trymerów są powszechnie znane, chcemy zwrócić uwagę na podstawowe reguły związane z bezpieczeństwem.

 1. Trymery zawsze należy odpuszczać (aktywować) symetrycznie. Całkowite odpuszczenie tylko lewego lub tylko prawego trymera spowoduje wejście paralotni w zakręt, a w skrajnych przypadkach może doprowadzić nawet do spirali. Czas reakcji skrzydła na niesymetryczne ustawienie trymera w dużej mierze zależy od modelu i aktualnej całkowitej masy startowej (im wyższa masa, tym szybsze reakcje).
  Jedynym odstępstwem od zasady symetrycznego operowania trymerami są drobne niesymetryczności ustawień służące do korekty kierunku lotu.
 2. Gdy chcesz odpuścić trymery, postępuj zgodnie z poniższą procedurą:
  a) uchwyć klamry trymera w dłonie,
  b) kciukami naciśnij na języczki blokujące klamer,
  c) kiedy poczujesz, że obie blokady puściły, pozwól na kontrolowane wysuwanie się taśm trymerów ku górze.
  Dzięki takiej procedurze będziesz mógł odpuszczać trymery w takim stopniu w jakim zamierzałeś w sposób kontrolowany.
 3. Zaciąganie trymerów również przeprowadzaj symetrycznie po obu stronach równocześnie.
 4. Trymery uruchamiaj na bezpiecznej wysokości, która w przypadku błędu da ci czas na odpowiednią reakcję.
 5. W przypadku niesymetrycznego odpuszczenia trymera:
  a) skoryguj kierunek lotu za pomocą sterówki,
  b) odpuść drugi trymer (jeżeli wysokość na to pozwala), lub zaciągnij trymer wcześniej odpuszczony.

System Power Attack jest elementem łączącym (automatyzującym) działanie speed systemu, oraz trymera. Należy stale kontrolować wzrokowo stan techniczny linek i bloczków systemu, speed oraz Power Attack. Przypadkowe zerwanie linki Power Attack może prowadzić do sytuacji porównywalnej z niesymetrycznym odpuszczeniem jednego trymera!