AWS – Air Warning System
Elektronika

AWS – Air Warning System

Elektronika

AWS – Air Warning System

Skywatch AWS oferuje trzy funkcje: pomiar siły wiatru, temperatury, oraz wilgotności, wyświetla odczyt na dużym wyświetlaczu oraz ostrzega użytkownika sygnałem wizualnym i dźwiękowym.

AWS – Air Warning System

Minimalna oraz maksymalna wartość alarmu dla temperatury i wilgotności może byś regulowana indywidualnie. Siła wiatru może być natomiast mierzona na dwóch poziomach (Hi i Lo). Jednostka kontrolna działa niezależnie i jest zaprojektowana dla wielu aplikacji.

Skywatch AWS został zaprojektowany z myślą o ochronie ludzi, zwierząt, roslin i sprzętu. Jest używany w:

  • rolnictwie i ogrodnictwie: w ochronie roślin, systemie nawadniania, w uprawach, w magazynowaniu, w systemie ostrzeżegania przed przymrozkami, etc..
  • artykułach rolno-spożywczych: w magazynowaniu i procesie przedwarzania, procesie suszenia (tytoń, zboże), w piwnicach z winem, etc…
  • zarządzaniu poziomem komfortu w miejscach publicznych: w systemie klimatyzacji, w archiwach, w muzeach, w salach koncertowych, etc…
  • meteorologii: w nauce o środowisku, etc…
  • botanice i zoologii: w wiwariach, w terrariach, w zoo, etc.

Części zestawu urządzenia Skywatch AWS

Każdą część urządzenia AWS można kupić osobno, w zależności od potrzeb. Zalecany zestaw standardowy:

  • urządzenie sterujące z wyświetlaczem oraz uchwytem mocującym
  • czyjnik THW z 2m kablem oraz dyskiem zabezpieczającym
  • wiatraczek

Jeśli ten zestaw nie spełnia w pełni wymaganiom, można stworzyć własny zestaw, niemniej jednak należy pamiętać, że każdy zestaw musi mięc 1 urządzenie sterujące z wyświetlaczem, 1 czujnik i 1 wiatraczek.

Pomiar wiatru:

Funkcje pomiar chwilowy
Jednostki pomiaru: km/h, mph, m/s, fps, węzły
Dokładność pomiaru: +/- 3% (z dokładnością 1 jednoski)
Cykl pomiaru: co 1 sekundę z uśrednieniem co 4 sekundy
Zakres pomiaru od 5 do 225 km/h
Alarm wysoki, średni i niski, programowalne w zakresie od 0 do 255 co 1 jednostkę

Pomiar temperatury:

Jednostki pomiaru: °C oraz °F
Wynik: z dokładnością do 0,5 jednoski
Cykl pomiarów: 1 pomiar co 16 sekund
Dokładność pomiaru: +/- 0,5°C (+/- 1°F)
Zakres pomiaru: -20°C / -4°F do +80°C / 176°F
Alarm 2 poziomy, min. i maks., programowalne co 1 jednostkę

Pomiar wilgotności:

Jednostki pomiaru: % rH
Wynik: z dokładnością 0,5 jednoski
Cykl pomiarów: co 16 sekund
Dokładność pomiaru: +/- 3,5% rH (w zakresie od 20 do 80% rH)
Zakres pomiaru: od 2% rH do 100% rH
Alarm 2 poziomy, min. i maks., programowalne co 1 jednostkę

Wymiary: 95 x 95 mm

Waga: ok.245g