Książka Lotów
Inne

Książka Lotów

Inne

Książka Lotów

Książka do prowadzenia ewidencji lotów, z rozgraniczeniem lotów swobodnych i PPG.

Książka Lotów

Książka do prowadzenia ewidencji lotów, z rozgraniczeniem lotów swobodnych i PPG. Posiada rubryki do wpisania numeru kolejnego lotu, daty, miejsca startu, typu paralotni, czasu lotu, dystansu, uwag i potwierdzenia lotu. Na osobnych stronach ma roczne zestawienie lotów, a także miejsce do wpisania odbytych szkoleń i zdobytych uprawnień. 100 stron z okładką.