Przeglądy i naprawy

W przypadku wystąpienia uszkodzeń lub konieczności wykonania przeglądu, prosimy o kontakt z Dystrybutorem, u którego zakupiłeś sprzęt.

Pobierz formularz zlecenia naprawy

@TristanShuPhotography

Informacje o zakresach czynności deklarowanych przez zewnętrzne punkty serwisowe

Czynność Aero
Sport
Beskid
Parag.
Bog.
Pelczar
Centrum
Paralotn.
Dragon Parapasja Pat
Parag.
Sky
Trekking
Sky
Joy
Pomiar długości linek pod obciążeniem 5kg
Test wytrzymałości linek  –
Wymiana linek
Kontrola symetrii linek
Naciąganie linek  –
Test wytrzymałości tkaniny
Wymiana uszkodzonego panelu poszycia czaszy
Test przewiewności tkaniny
Kontrola stanu taśm nośnych i speed-systemu
Przełożenie zapasu wkrótce
Wykonanie lotu kontrolnego
Wypełnienie dokumentacji dot. wykonanych czynności

Informacje o sprzęcie posiadanym przez zewnętrzne punkty serwisowe

Sprzęt Aero
Sport
Beskid
Parag.
B. Pelczar Centrum
Paralotn.
Dragon Parapasja Pat
Parag.
Sky
Trekking
Sky
Joy
Betsometr
Zrywarka  –
Porozymetr
Dalmierz laserowy
Dalmierz mechaniczny (np. typu IBW)  –  –
Maszyna szwalnicza typu zig-zag
Inna maszyna szwalnicza

Ceny i zakres powyższych przeglądów

Przeglądy procedury cena (zł)
Przegląd Pełny – przedłużenie świadectwa sprawności paralotni A+B+C+D+E 495
Przegląd Dodatkowy – ocena stanu paralotni i zdatności do lotów A+B+C 295
Przegląd Po-naprawczy – obowiązkowy składnik procedury naprawy A+inne wymagane 275
Pojedyncze procedury cena (zł)
APodwieszenie i kontrola wzrokowa, badanie symetryczności olinowania 160
BBadanie przewiewności 80
CBadanie długości linek 130
DBadanie wytrzymałości tkaniny 40
EBadanie wytrzymałości linek 200
FBadanie symetryczności paralotni 70